AWARD


SEPEPUH BALA TIDAR ATUR SABDO KATETEPAN:

Ngelingi: AD/ART Komunitas Pendekar Tidar;

Ngengeti: Gedhene labuh labete Bala Tidar kang jenenge kasebut ing ngisor ini;

Netepake: Bebungah kang tanpo pepindhan awujud pahargyan pakurmatan kanggo sedulur:

awards

Eko Ardyan, Mukhlisin, Made Kukuh, Afnan, lan Nahdhi kang wis atur pambiyantu anane adicoro Tadabur Alam Gunung Kidul ing kalodangan wektu 22-23 Agustus 2009 kapinuju 1-2 Ramadhan 1430 H.

Mugo katetepan iki bisa hamurakabi kanggo suko patuladhan tumrape Bala Tidar liyane ing wektu-wektu sak banjure.

an Sesepuh Bala Tidar

Komunitas Pendekar Tidar Magelang

ttd

Kanjeng Adipati
9 tanggapan untuk “AWARD”

 1. Wah wis diposting saiki awardx
  hehehe…
  Tp kuwi nahdi ra lu2s cz wingi drg tkn wis mulih…
  Kentekan kontrak
  wkekeke

 2. Bekas wong magelang, kulo Suharsono nderek mangayubagyo mugi karaharjan sedayanipun.

  Sinambi mirengaken radio Suriname Jawi ingkang nami Garuda ing dinten Minggu Pahing injang meniko, kulo nderek matur mergi punemutakan penyiaripun raos rumaos dados tiang jawi….he..he..nuwun.