SEPEPUH BALA TIDAR ATUR SABDO KATETEPAN:

Ngelingi: AD/ART Komunitas Pendekar Tidar;

Ngengeti: Gedhene labuh labete Bala Tidar kang jenenge kasebut ing ngisor ini;

Netepake: Bebungah kang tanpo pepindhan awujud pahargyan pakurmatan kanggo sedulur:

awards

Eko Ardyan, Mukhlisin, Made Kukuh, Afnan, lan Nahdhi kang wis atur pambiyantu anane adicoro Tadabur Alam Gunung Kidul ing kalodangan wektu 22-23 Agustus 2009 kapinuju 1-2 Ramadhan 1430 H.

Mugo katetepan iki bisa hamurakabi kanggo suko patuladhan tumrape Bala Tidar liyane ing wektu-wektu sak banjure.

an Sesepuh Bala Tidar

Komunitas Pendekar Tidar Magelang

ttd

Kanjeng Adipati